Tjänster

Medial vägledning

En privat session som guidar dig i det du behöver hjälp med just nu. Kontakt med andevärlden och en förklaring av energier som omger dig nu. 

Coachande vägledning när det gäller kost och hälsoutmaningar. Jag guidar dig framåt i din egen takt.

 

Spiritual guidance 

A private session that guides you in your current situation. Contact with the spirit world and an explaination of the current energies that surround you. 

I also coach people regarding food and health challenges, giving advice regarding Medical Medium and food that heal and detox you daily. Step by step in your own speed. 


Workshops

 Utveckling av medvetenheten, medial utveckling och personlig utveckling med olika inriktningar som hälsa, yinyoga, meditation, healingcirkel och läkande kost enligt Medical Medium.

Skräddarsydda paket inom kost och hur du kommer igång med att ändra din kost till att laga till och äta mer läkande mat som avgiftar dig dagligen från underliggande virus, patogener och tungmetaller samt ger mer energi och vitalitet. 


Workshops

The evolution of consiousness, mediumistic work, personal development, yinyoga, meditation, healing circle, healing food regarding what Medical Medium teaches. I help you step by step how you can start preparing and consuming food that help you to heal and detox from viruses, pathogens and heavy metals. 

Seans

Förmedling av budskap från andevärlden i privata eller offentliga sammanhang.

Platform work

Deliverance of messages from the spirit world in private and public contexts. 

Kristallhealing/Massage

Energirening och påfyllnad med hjälp av kristaller, beröring och energitekniker.

Klassisk massage, taktil massage eller healingmassage. Shamansk sten och fjäderrening. 


Crystal healing/ Massage

I work with crystal healing, classic massage, tactile massage and healing massage. Shamanic stone and feather cleanse.